ULUSAL KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER  


1. Akan E, Köksal F, Çetin T, Ay Ş, Vardar MA, Anarat A, Yiğit S, Aksaray N. Miadında doğan matür bebekler ve bunların annelerinde anti-chlamydial serum IgG ve IgM antikor seviyelerinin gösterilmesi. XXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi. 21-23 Haziran 1988, Eskişehir. Kongre özet kitabı, s: 63.

2. Doran F, Varinli S, Vardar MA, Arıdoğan N. Serviks uteri karsinomlarında G6PDH 10 olguda sitoenzimatolojik araştırma. 9. Ulusal Patoloji Simpozyumu. 2-3 Kasım 1989, Çukurova Üniversitesi, Adana. Özet Kitabı.

3. Altıntaş A, Vardar MA, Arıdoğan N, Doran F, Tuncer I, Varinli S. Choriocarcinoma metastatic to the maxillary gingiva. Haluk Çağlar Memorial Gynecologic Oncology Symposium. October 7-9 1993, Ankara, Turkey. Acta Reproductiva Turcica, 15(1): Suppl 1.

4. Vardar MA, Altıntaş A, Doran F, Koçak Ş. Kronik servisit olgularında loop diatermi tedavisinin sonuçları: Ön çalışma. Haluk Çağlar Memorial Gynecologic Oncology Symposium. October 7-9 1993, Ankara, Turkey. Acta Reproductiva Turcica, 15(1): Suppl 1.

5. Vardar MA, Altıntaş A, Arıdoğan N, Doran F, Ürünsak İ, Varinli S. Çeşitli ervikal patolojili 480 olgunun papanicolaou smear ve kolposkopi ile taranması sonucu saptanan 22 servikal intraepitelial neoplazi olgusunun incelenmesi. Haluk Çağlar Memorial Gynecologic Oncology Symposium. October 7-9 1993, Ankara, Turkey. Acta Reproductiva Turcica, 15(1): Suppl 1.

6. Vardar MA, Altıntaş A, Arıdoğan N, Doran F, Ürünsak İ. Subklinik human papillomavirus enfeksiyonlarının (SPI) tanısında sitolojik, kolposkopik ve histopatolojik bulguların korelasyonu ve servikal intraepitelial neoplazi - SPI ilişkisi. Haluk Çağlar Memorial Gynecologic Oncology Symposium. October 7-9 1993, Ankara, Turkey. Acta Reproductiva Turcica, 15(1): Suppl 1.

7. Vardar MA, Altıntaş A, Doran F, Arıdoğan N. Servikal smearlerde ve loop electrosurgical excision procedure (LEEP) ile alınan servikal dokularda immünohistokimyasal yöntemle human papillomavirus çalışması: Sitolojik, kolposkopik ve histolojik tanı yöntemlerinin güvenilirliği. 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 6-11 Kasım 1994, Otel Dedeman, Antalya.

8. Vardar MA, Altıntaş A, Doran F, Arıdoğan N. Servikal intraepitelial neoplazilerin tanısında kolposkopi altında punch biopsi ve loop electrosurgical excision procedure (LEEP). 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 6-11 Kasım 1994, Otel Dedeman, Antalya.

9. Vardar MA, Altıntaş A, Burgut R, Arıdoğan N. Molar gebelik sonrası normal beta-human koryonik gonadotropin eğrisi ve postmolar nonmetastatik gestasyonel trofoblastik hastalığın tanı esasları. 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 6-11 Kasım 1994, Otel Dedeman, Antalya.

10. Tanrıverdi S, Özcan K, Vardar MA. Trichomonas vaginalis'in üretilmesinde kullanılan besiyerlerinin karşılaştırılması. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 24-27 Ekim 1995. Antalya. Bildiri Özetleri, s: 146.

11. Altıntaş A, Vardar MA, Demir C. Kemoterapi sırasında ortaya çıkan bulantı-kusmanın önlenmesinde Ondansetron ve Tropisetron. 5. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 25-28 Eylül 1996. İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s: 35.

12. Altıntaş A, Coşar E, Vardar MA, Erdem H, Bilgin S, Tuncer İ, Arıdoğan N. Endometriyum kanserinde myometriuma invazyon derinliğinin intraoperatif belirlenmesi. 5. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 25-28 Eylül 1996. İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s: 12.

13. Vardar MA, Altıntaş A, Erdem H, Arıdoğan N. Serviks kanserli olgularda tip 3 histerektomi sonrasında görülen ürolojik komplikasyonlar. 5. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 25-28 Eylül 1996. İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s: 2.

14. Demir C, Altıntaş A, Vardar MA. Vaginal cuff prolapsusunda mersilen mesh ile sakrokolpopeksi.Türk Jinekoloji Derneği II. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.3-7 Ekim 1999. Antalya. Abstract Kitabı, s: O-12.

15. Demir SC, Kadayıfçı O, Şiş M, Vardar MA, Toksöz L. Histerektomi sonrası erken dönemde plasma östradiol, progesteron, LH, FSH ve testosteron düzeyleri. Türk Jinekoloji Derneği II. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.3-7 Ekim 1999. Antalya. Abstract Kitabı, s: O-14.

16. Güzel B, Vardar MA, Altıntaş A. Germ hücreli over kanser olgularının özellikleri. VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 1-5 Mayıs 2002. Antalya.

17. Vardar MA, Ağar Ö, Büyükkurt S, Zeren H. Endometriyum kanseri tedavisinde laparoskopik cerrahi deneyimlerimiz. Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 19-23 Nisan 2006. Antalya.

18. Büyükkurt S, Vardar MA, Zeren H, Özgünen FT. Uterus sarkomuna bağlı inversiyon: Olgu sunumu ve klinik yönetim. Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 19-23 Nisan 2006. Antalya.

19. Gumurdulu D, Hasbay B, Özbakır Dülger B, Zeren E, Guzel B, Altıntas A, Vardar MA. Malignant transformation of ovarian mature cystic teratoma. 17. Ulusal Patoloji Kongresi. 8-13 Eylül 2007. İstanbul. Özet Kitabı, s:63.

20. Bağır E, Gümürdülü D, Güzel B, Zeren H, Vardar MA. Vajenin villöz adenomu zemininde gelişmiş primer intestinal tip adenokarsinomu. 18. Ulusal Patoloji Kongresi. 25-29 Ekim 2008. Antalya. Bildiri Özet Kitabı, s:103.

21. Hasbay B, Gümürdülü D, Güzel B, Zeren H, Vardar MA.  Uterusta dev adenomatoid tümör. 18. Ulusal Patoloji Kongresi. 25-29 Ekim 2008. Antalya. Bildiri Özet Kitabı, s:103.

22. Bağır E, Gümürdülü D, Güzel B, Büyükkurt S, Zeren H, Vardar MA, Altıntaş A. Overin primer ve metastatik müsinöz tümörleri. 18. Ulusal Patoloji Kongresi. 25-29 Ekim 2008. Antalya. Bildiri Özet Kitabı, s:104.

23. Büyükkurt S, Güleç Ü, Güzel B, Kolusarı A, Zeren H, Tuncer İ, Vardar MA. Fallopian tube carcinoma metastatic to the pericardium and breast. Onbirinci Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 30 Nisan-4 Mayıs 2008. Antalya.

24. Güzel AB, Ürünsak İF, Vardar MA, Küçükgöz Güleç Ü, Büyükkurt S, Ünlügenç H, Zeren H, Gümürdülü D, Işıkalan M. Laparoscopic approach fort he primary surgery of endometrial carcinoma. Onbirinci Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 30 Nisan-4 Mayıs 2008. Antalya.

25. Güzel AB, Ürünsak İF, Vardar MA, Küçükgöz Güleç Ü, Büyükkurt S, Ünlügenç H, Zeren H, Gümürdülü D, Atçı A. Laparoscopic restaging in  endometrial carcinoma. Onbirinci Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 30 Nisan-4 Mayıs 2008. Antalya.

26. Küçükgöz Güleç Ü, Ürünsak IF, Vardar MA, Büyükkurt S, Güzel AB, Ünlügenç H, Gümürdülü D, Zeren H, Sucu M. Laparoscopic restaging in ovarian carcinoma. Onbirinci Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 30 Nisan-4 Mayıs 2008. Antalya.

27. Ürünsak İF, Güzel AB, Vardar MA, Büyükkurt S, Küçükgöz Güleç Ü, Özbakır Dülger B, Ünlügenç H, Zeren H, Gümürdülü D. Total laparoscopic hysterectomy: Description of the technique and comparison with the laparotomy. Onbirinci Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 30 Nisan-4 Mayıs 2008. Antalya.

28. Sucu M, Büyükkurt S, Güzel AB, Gümürdülü D, Vardar MA, Zeren H, Kadayıfçı O. Servikal adenokarsinom: Olgu sunumu. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.

29. Vardar MA, Büyükkurt S, Ürünsak İF, Güzel AB, Küçükgöz Güleç Ü. Laparoscopic restaging in ovarian carcinoma. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi. 7-11 Nisan 2009. Çeşme, İzmir. Özet Kitabı, S:79.

30. Vardar MA, Güzel AB, Büyükkurt S. Laparoscopic approach for the primary surgery of endometrial carcinoma. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi. 7-11 Nisan 2009. Çeşme, İzmir. Özet Kitabı, S:76.

31. Toksöz L, Vardar MA, Güzel B, Ürünsak İF, Büyükkurt S. Total laparoscopic hysterectomy: Description of the technique and comparison with the laparotomy. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi. 7-11 Nisan 2009. Çeşme, İzmir. Özet Kitabı, S:78.

32. Vardar MA, Güzel B, Kadayıfçı O, Ürünsak İF, Büyükkurt S. Fertility sparing therapy in early endometrial carcinoma. Video Bildiri.  3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi. 7-11 Nisan 2009. Çeşme, İzmir.

33. Güzel AB, Vardar MA, Küçükgöz Güleç Ü, Büyükkurt S. Laparoscopic restaging in endometrial carcinoma. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi. 7-11 Nisan 2009. Çeşme, İzmir. Özet Kitabı, S:47.