DİĞER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR


Bilimsel Tez Danışmanlıkları

1. Endometriyum kanserinde prognostik faktörler ve farklı cerrahi yöntemlerin sağkalım üzerine etkisi. Dr. Filiz Seçen, Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana 2000.

2. Erken evre endometriyum kanserinde laparoskopik cerrahinin laparotomik cerrahi ile karşılaştırılması. Dr. Handan Özge Ağar, Uzmanlık Tezi. Çukurova Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana 2006.


Dergi Yayın Kurulu, Danışma Kurul Üyeliği

1. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayın kurulu üyeliği ve danışma kurul üyeliği.

2. Annals of Medical Sciences dergisi konsültan editörlüğü.

 

Dergide Hakemlik:

Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi