BİLİMSEL DERNEK ÜYELİKLERİ


* Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

* Jinekolojik Onkoloji Derneği

* IGCS (International Gynecologic Cancer Society)

* ESGO (European Society of Gynecologic Oncology)

* Türk Kanser Araştıma ve Savaş Kurumu Adana Şube Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği Yapmıştır.